Ááá, konečně...

23.10.2019

Požádala jsem Boha,  aby odstranil mé návyky. Bůh řekl: "Ne. Není na mě,  abych je odstranil, musíš se jich vzdát." Požádala jsem Boha, aby uzdravil mé postižené dítě. Bůh řekl: "Ne. Jeho duch je zdravý,  tělo je jen dočasné." Požádala jsem Boha, aby mi dal trpělivost. Bůh řekl: "Ne. Trpělivost je následkem soužení; nedává se, musí se naučit." Požádala jsem Boha, aby mi dal štěstí. Bůh řekl: "Ne. Dávám ti požehnání; štěstí je na tobě." Požádala jsem Boha, aby mě ušetřil bolesti. Bůh řekl: "Ne. Utrpení tě vzdaluje světským starostem a přibližuje ke mně." Požádala jsem Boha,  aby posílil mého ducha. Bůh řekl: "Ne. Sama musíš růst, ale budu tě prořezávat, abys přinesla více plodů." Požádala jsem Boha o vše, abych se mohla radovat z života. Bůh řekl: "Ne. Dám ti život, aby ses mohla radovat ze všeho."
Požádala jsem Boha, aby mi pomohl milovat druhé, jako on miluje mě. Bůh řekl: "Ááá, konečně tě něco napadlo!"

via Tarak Matl