Adventní modlitba

11.12.2018

Vždyť se mnou jsi ty... - tak se jmenuje nedávno vydaná kniha, ve které jsem objevil krásnou adventní modlitbu amerického teologa Waltera Brueggemanna. Drobně jsem si ji upravil a zazněla jako přímluva při bohoslužbách o druhé neděli adventní...

"Pane náš, v adventu čekáme a o svém čekání nemáme až tak jasno.

Jsme plni i všelijakého nepokoje,

ale odvažujeme se představit si, že ty jsi ještě své dílo neskončil

a nad světem hůl nezlomil.

Tak čekáme trpělivě i netrpělivě, neklidně i důvěrně,

s chvěním a strachem, troufale i odvážně.

Tvé svrchované rozhodnutí stojí jasně a my o něm už nechceme pochybovat.

Čekáme tě, že se rozpustíš v křehké slzy, že se prosadí tvůj pevný a dobrý zákon.

Čekáme na tebe, abys bolel, zranil, ujal se péče nad námi a s námi a vedle nás,

Oplakávej s námi krutosti, truchli s námi nad bědami i nad naším míjením se,

zachvěj se s námi nad chudobou a bolestí.

Věnuj nám pozornost - přetvoř tento odcizený svět,

aby nám byl pravým a hřejivým domovem."


P.S. Kniha je k zapůjčení ve sborové knihovně, je možno si ji také objednat.