Ale zbav nás od zlého...

28.02.2021

„Ale zbav nás od zlého… Někdy hodně zápasím se svojí povahou, se svými touhami a chutěmi, o kterých vím, že mohou ublížit. Nenechej mě v tom. je těžké žít dobře, správně se rozhodovat, žít s druhými v lásce, bez ubližování. Nedopusť, aby nade mnou mělo moc něco zlého. Prosím za lidi, kteří žijí uprostřed válek, kteří jsou sami, smutní, z mnohého rozbolavění, nemocní. Buď s nimi v jejich trápení. Prosím, ať mi nikdo neubližuje, ať já neubližuji. Ať v tomto světě ubližování skončí.“

Ondřej Macek,  Slova a obrazy křesťanské víry, s. 24