Co je víra v Krista?

24.03.2021

Co je víra v Krista?

Křesťanská víra

je odvaha k životu a smrti.

S Kristem je ukřižována

a s ním vstává z mrtvých.

Víra v Krista

dává právo

přijímat sám sebe kladně

i navzdory vině.

Víra v Krista

zavazuje

pěstovat lásku

ve světě bez lásky.

Víra v Krista

dodává odvahu

nevzdávat se,

když se zdá, že všechno je beznadějné.

Křesťanská víra

je odvaha k životu a k smrti,

s Kristem byla ukřižována,

s ním vstává z mrtvých,

a tím je

nyní i navěky

svázána s Bohem.

Gerd Theissen, Poeticko-kritický katechismus, s. 18