Duchovní hudba

05.05.2021

Bohoslužebná hudba vytváří atmosféru, povznáší mysl, pomáhá ke ztišení. Hudbou vyjadřujeme i některé myšlenky, které nelze slovy vystihnout. Hudba je posilovač vnímání. Hudba, která zaznívá k oslavě Boží, může lidskou duši potěšit, svátečně naladit, ovlivnit naše pocity a rozpoložení. Euforická hudba extatického charakteru za nás může vyjádřit některé nevyslovené či nevyslovitelné pocity, dokáže podtrhnout radost z přebývání v Božím domě, vděčnost za Boží dary, za prožitek z Boží blízkosti. Hudba umožňuje propojení s duchovním životem, reflektuje zkušenosti víry, odpovídá, reaguje. Je jí připisována transcendentní otevřenost. Byť leckteré fenomény a funkce hudby lze pojmenovat a zkoumat, mnohé zůstává zahaleno tajemstvím. Hudba umožňuje meditativní nebo extatické zkušenosti, může otevírat jiný svět, než je ten, který známe jako všední. Duchovní hudba je řeč, která zvěstuje, léčí a utěšuje, může otevírat nebeské dimenze, anticipuje nebeskou radost. Hudba rozšiřuje vnímání a prohlubuje emocionalitu, stabilizuje psychiku, přináší uvolnění, pocit osvobození, aktivuje a vyjadřuje pocity, slouží k rituálu, je nositelkou symbolů smyslů, prostředkuje poselství, transponuje texty, dává jim nový význam, umožňuje náboženskou komunikaci, posiluje a prohlubuje víru.

Ladislav Moravetz, Církev zpívající, s. 40