Farář a tunelář - Lukáš 18,9-14

21.01.2021

Těm, kdo se považovali za slušné lidi a mysleli si, že jsou lepší než ostatní, vyprávěl další historku:

“Dva muži se šli modlit do kostela; jeden byl farář a druhý tunelář.

Farář si klekl vpředu u oltáře a hned se začal modlit: ‘Bože, díky že nejsem jako ti hříšníci tam venku - ateisté, homosexuálové nebo třeba támhle ten tunelář. ‘ Modlím se k tobě, když vstávám i uléhám, pomáhám potřebným, navštěvuji nemocné …‘

Tunelář zatím stál vzadu u vchodu. Neodvažoval se ani vejít dovnitř, jen sklonil hlavu a šeptal: ‘Bože, můžeš odpustit grázlovi, jako jsem já? ‘

Říkám Vám, že Bohu neudělal radost ten farář, ale ten tunelář. Kdo je dneska nahoře, bude jednou dole, a kdo je dole, bude nahoře.”

Alexandr Flek, Parabible, s. 83