Irské požehnání

24.09.2019

Kéž máš vždy práci, kéž tvé ruce vždy mají co dělat.

Vždy nějaké peníze v kapse, minci či dvě.

Na římsu tvého okna ať vždy dopadá sluneční paprsek,

a v tvém srdci ať je jistota, že po dešti přijde duha. 

Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,

a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí. 

Kéž ve svém srdci vděčně uchováš množství bohatých dnů života.

S léty ať roste každý dar, který ti Bůh kdy propůjčil, 

abys všechny, které miluješ, naplnil radostí. 

V každou hodinu v radosti i bolesti se ti vstříc usmívá Ten, 

který se stal člověkem, zůstaň v jeho blízkosti.