Je čas...

21.03.2020

Je doba postní, čas pokání, proměn, ticha i naděje. Je čas velkých změn mnohých zažitých vzorců chování. Nastal čas tříbení charakterů a odhalování skrytého. (…) Je čas půstu od společenství, abychom pochopili význam podání ruky, objetí či políbení těch, které milujme, aby až doba tohoto půstu skončí, tato gesta nikdy nebyla prázdná. Je čas boje s pohodlím, poraženectvím, sobectvím i touhou hodit to na někoho. Je čas nenadávat na to, co nesmím, ale hledat, co můžu. Je čas naučit se vidět a přijímat pomoc a být za ni vděčný. (…) Je čas vypuštěných běsů zla a pasti lži strachu, jenž se nám snaží vnutit myšlenku, že ten neviditelný virus je pánem světa a my s tím nic nenaděláme. Je čas víry v sílu i těch nepatrných skutků dobra, protože ony proráží moc temnoty bezmoci a jsou poselstvím naděje. Je čas otevřít v úžasu ústa a nestydět se za slzy vděčnosti za tolik a tak nádherných projevů pomoci. Je čas pochopit, že největší akt lásky není žít pro lidi, ale s nimi.

Josef Suchár, 20.3.2020