Jednota v Kristu

27.01.2019

"Jednota, o které Kristus mluvil a kterou si přeje, nevzniká tím, že by se zrušily všechny rozdíly mezi námi. Vzniká tím, že se lidé shodnou na společném směru a cíli svých životů. Ale jsme toho vůbec schopni? Jak můžeme ve světě plném lží, nenávisti a násilí někomu důvěřovat a na někoho se spolehnout? Ano, lidé se dokáží spojit a sjednotit, ale většinou jen proti někomu: místo společného cíle mají společné nepřátele a když nepřítel zmizí, rozplyne se i jednota. S jednotou v Kristu je to ale jinak. Nevzniká totiž dohodou mezi lidmi, ale společnou vírou v Krista. Není tak docela v našich rukou, protože Kristus všechny, kdo v něho uvěřili, přitahuje k sobě (J 12,32).

Svět kolem nás naše křesťanství pečlivě pozoruje a mnozí by je možná rádi přijali, jenže nevědí které. Rozdělení křesťanů do různých vyznání je často důsledek dávných sporů, kterým už moc nerozumíme. Současný svět nepotřebuje jedinou monolitní církev, ale zoufale potřebuje, co by ho spojovalo. Je na nás, abychom odbourávali nedůvěru a řevnivost mezi konfesemi a vydávali tak svědectví, že i nás Kristus přitahuje k sobě."

Jan Sokol