Jsme v Božích rukou

07.04.2021

Jsme v Božích rukou. Nemusíme si tedy stále znovu měřit svou "duchovní teplotu" a zkoumat, zdali jsme v dostatečné míře vřelí a zbožní. Ani není zapotřebí nutit se do nějakých etických speciálních atp. aktivit. Stačí prostě…přijímat, co On dává, a dávat, co bere. A poděkovat za vše v naději, že i to, co se nám nelíbí a co nás někdy i drtí, může nám On ve svůj čas obrátit k dobrému. Vlastně už to Kristovým křížem i vzkříšením udělal, ale my jsme to ještě nerozpoznali.“ 

Jan Heller: Podvečerní děkování, s. 48