Králi na oslíku

05.04.2020

Králi na oslíku,

svět se během pár dnů velmi proměnil, skoro nic není jako dřív. Pryč jsou zajeté koleje i zvyky a tradice. Uzavřeli jsme se do karantény. Nikdo nikam nespěchá. Lidstvo je nemocné a vystrašené. Dochází nám, jak jsme zranitelní, my lidé, vrchol tvorstva, nejrozumnější bytosti světa. Mysleli jsme si, že námi nic neotřese, stačil ale docela malý vir a nic není na svém místě. Potřebujeme pomoc. Voláme: "Hosansa, Synu Davidův. Zachraň nás." A není to jen připomínka biblického vyprávění, tak jako v jiných letech. My vážně potřebujeme zachránit.

Zachraň nás ty, který si nepotrpíš na ceremonie a okázalosti. Ty, který nepotřebuješ reklamu, plakáty ani záři reflektorů. Ty, který umíš procházet zavřenými dveřmi, takže karanténa pro tebe není žádnou překážkou. Ty, který přijíždíš do našich srdcí, tichý králi na oslíku.

Zachraň nás od strachu, který je v těchto dnech téměř hmatatelný. Od strachu z neznáma, z nejistoty, od strachu ze smrti. Zachraň nás od hlouposti. Nejsme bezmocní, ani všemocní. Pomáhej nám, abychom se nespoléhali jen sami na sebe, ale i v tom, abychom veškerou moc nevložili do rukou několika jednotlivců a neztratili tak demokracii a svobodu.

Pomoz nám, abychom tuto situace zvládli proměnit v něco dobrého. Přišli jsme o spoustu drobných radostí, ale jiné smíme nacházet. Uč nás skromnosti. Uč nás schopnosti radovat se z maličkostí. Uč nás lidské vzájemnosti.

Díky za to, že můžeme jeden druhému pomáhat. Také za to, že k tobě smíme volat a nejsme na to všechno sami. Díky, že ti smíme otvírat svá srdce, bolavá a zraněná.

"Hosanna, požehnaný, jenž přicházíš ve jménu Páně. Hosanna na výsostech."

Amen