Křesťan je ten, kdo...

20.02.2019

Mějte mě třeba za špatného chlapa, ale to, co podle mě vede k trvajícímu rozdělení a vnitro či mezicírkevním a mezináboženským hádkám, není věroučná různost, ale fanatismus, doktrinářství, chuť po moci, vlastní neuspořádanost života, negativismus jako program, závist, mizerná duchovní a kulturní hygiena a prachobyčejná hloupost. Myslím, že právě teologická a církevní pestrost vytváří jednotu, po které tak toužíme. Víc než nejednota mě však trápí extrémní postoje, postavené na emocích, polopravdách a neznalosti, jimiž jejich nositel vlastně vytváří jiný, paralelní náboženský kult. Křesťan je pro mě ten, kdo uvěřil v Lásku, ne ten, kdo uvěřil ve vlastní pravdu.

Zdeněk A. Eminger