Mentální rouška

20.03.2020

Jistá naděje spočívá v tom, že nejsme první, koho omezení pohybu a sdružování potkávají. Z dnešní johnsonovské Británie si nejspíš těžko brát příklad, imponující však dodnes zůstávají třeba válečné plakáty: "Grit your teeth and bear it" - zatni zuby a vydrž, "Nezapomeň si plynovou masku", "Kočka má sedm životů, ty ne". Ten pohled na válečnou propagandu z dob smrtelného nebezpečí dodnes uklidňuje.
Ještě starší rady, jak pěstovat sebekázeň a rozumnou komunikaci, pak pocházejí z dob, kdy oblohou nekřižovaly bombardéry Luftwaffe. V Knize přísloví, připisované starověkému králi Šalamounovi, je k mání tréninkový kurz pro časy karantény v době míru.
Cílem výcviku je mentální rouška zabraňující bacilům prchlivosti poprskat ten malý prostor, do něhož jsme uzavřeni. Úvodní lekce, jak se doma za časů koronaviru nepozabíjet, může vypadat takto: "Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu."

Petr Vizina, Láska a nenávist v čase karantény, Aktuálně – 16.3.2020