Místo setkávání

17.04.2021

Místem setkávání Krista a jeho učedníků tedy bude stůl Páně. Stůl, který jsme si sami nepřipravili svým snažením. Stůl, který nám On sám připravil a k němuž nás On sám zve. Nás, kteří býváme unaveni a vyčerpáni namáhavou a zbytečnou prací, nás, kteří jsme ztratili nejednu iluzi a mnohdy i nejednu naději, nás, kteří po ránu postáváme hladoví a zkřehlí před kostelem. Tak tomu bylo tenkrát u jezera, tak tomu bylo, je a bude v církvi, tak tomu bude jednou u trůnu Beránkova.

Jan Štefan, Vyvýšení syna člověka, s. 63