Modlitba jako zápas

13.01.2021

Modlitba není tajná zbraň, kterou to všechno zmákneme. Modlitba, to je zápas, který vedu se sebou samým, abych uslyšel Boží vůli. To je ovšem zápas, který nás nemůže nechat v klidu. Když ďábelská moc nutí držet hubu, když zavírá oči, aby neviděly, a uši, aby neslyšely, když ochromuje, když všechno bere, když svazuje nemohoucností a utrpením, pak nepomůže žádná tajná zbraň, jíž Bohu předložíme návod, jak by to mohl rozčísnout. Pak nepomůže opium lidstva – pomůže ježíšovská víra, že se blíží království Boží, milost a svoboda, že uzdravení a vysvobození z toho, co nás svazuje, je možné. Ba víc, že svět už se léčí, a to tím, čemu novozákonní svědci říkají Boží milost.

Jan Keřkovský, Pozvánka pro nezasloužilé, s. 147