Modlitba za uzdravení světa

22.03.2020

Bože, v němž se rodí a navždy trvá Život světa, který naplňuješ duše lidí, andělů a všeho stvoření touhou po lásce, bezpečí a štěstí.

Ty toužíš po našem návratu k jednoduchosti a prostotě, učíš nás úctě k životu druhých lidí i úctě k životu vlastnímu.

Pohlédni na nás, dotkni se našich ran. Uzdravuj choré lesy, potoky i louky. Ochraňuj slabé, bezbranné, vyčerpané. Naplňuj soucitem lékaře a zdravotní sestry. Vlévej sílu a odvahu do těch z nás, kteří nemohou setrvat doma, protože slouží nám ostatním. Politikům dej schopnost správně rozhodovat a vůli spolupracovat. Šíleným vůdcům dopřej odpočinek, ať objeví krásu mlčení.

Svým něžným dotykem probouzíš v člověku odpuštění a uzdravuješ zlomené, vytržené a ztracené, daruj nám proto moudrost přijmout nemoc jako šanci.

Nebe i Země jsou naším domovem, božským Tajemstvím v němž vládne přátelství a naděje. Nepovolal jsi nás ke spotřebnímu bezohlednému užívání, ale k tomu, abychom jemnou a trpělivou prací se dotýkali života kolem nás k naší radosti, jež je Tvou Slávou.

Slyšíme Tvé volání po obnově. Máme se všichni stát tvůrci pokoje, dnes nastává čas přiložit ruce k tomuto dílu. Až odložíme roušky a rukavice, až budeme moci navštívit naše blízké, dej, ať neváháme a obejmeme každého z nich.

V čase nákazy Ti děkujeme i za tuto zkoušku, do které nás Tvoje Milosrdenství uvedlo. Ano, je těžká a mnozí z nás ještě mnohokrát klopýtnou a upadnou, dej ale, ať právě na svých kolenou pochopíme a prožijeme, že ty jsi přišel pro všechny nemocné a slabé, abys jim zjevil světlo naděje a v ní i radost ze života, kříži navzdory.

Prosíme o požehnání do dnešního dne. Hodně síly a naděje, těm, kteří ji nejvíce potřebují. Skrze Krista, Našeho Pána, Amen

Pastorační centrum Plzeňské diecéze Církve československé husitské, 20. 3. 2020