Naplň nás svým Duchem

09.06.2019

Pane zástupů,

naplň nás svým Duchem, vzpruž nás,

když jsme vyčerpaní, unavení z rutiny našich životů-

Osvěž, občerstvi naši víru, když od Tebe už skoro nic nečekáme.

Lákej nás svým Slovem k tomu,

Abychom tě následovali, abychom odhalovali,

jakou sílu nám dáváš.

Tvá radost ať v nás proudí.


Sylvia Bukowski