Neměj strach snít

19.01.2019

"Nepodléhej noci.

Jsi-li na dně, povstaň!

Kdekoli jsi, tvoř!

Vytvářej pokoj mezi lidmi.

Měj rád lidi.

Buď odpovědný za tento svět a život každého člověka.

Když pochybíš, povstaň.

A především sni! Neměj strach snít."


papež František