Nepohodlí, hněv, slzy a bláznovství

27.08.2019

Bůh nás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abychom mohli žít na hlubině svého srdce.

Bůh nás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abychom mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.

Bůh nás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abychom mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost.

Bůh nás požehnej dostatkem bláznovství, abychom měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.

podle františkánského požehnání