Nesplněná očekávání

17.04.2020

Dokonce ani Ježíš nesplnil všechna očekávání. Nesplnil možná očekávání některých učedníků, že se bude bránit a přijdou mu na pomoc legie andělů. Nesplnil očekávání těch pod křížem, že přivolá Elijáše. Ale to nejdůležitější, které nesplnil, bylo očekávání Kaifáše s Pilátem, že ukřižováním a pohřbem to všechno skončí a bude zase „klid na práci“.

Jiří Mrázek