Nestrachuj se

10.04.2020

Trpíš-li a máš-li za to, že toho je příliš, uchop svoje srdce a stiskni je, aby na chvíli tolik nekřičelo, a potom pohleď a pomni: na Golgotě strmí žebř Jákobův, to jest kříž a na něm je Pán, kterého tam zdvihli, a výše nemůže sám ani o píď, a daleko jest odtud Království, kam se mu Otec skryl s bezmeznou ironií. Nijak se nevznáší v lehkosti ducha, ale je tažen k zemi, až mu to rány trhá, a nic mu nezbývá, ačkoli je Bůh, než aby jej mrtva složili na zem a pohřbili do země a potom, aby prošel peklem, než bude vzkříšen a oslaven, než vstoupí na Otcovu pravici. - Nestrachuj se tedy na svém žebři, drží tě hřeby bolesti, abys nespadl nevčas, ani nevčas nevzletěl...

Bohuslav Reynek, Žebř Jákobův