Pečovat o duši

20.05.2019

... Duše potřebuje ochranu a péči. Nevím, jestli se o ni starám dost, péči o duši však vnímám jako vykřičník, jako něco, na co nemám zapomínat.

Jaké jsou dobré způsoby, jak pečovat u duši?

Systematicky si vytvářet životní prostor tak, aby se věci daly dělat v přiměřeném tempu, pokud možno pomalu. Dbát na rytmus, pravidelnost. Pěstovat vztahy. Respektovat sváteční čas. Aspoň na chvíli vyřadit praktické aspekty života, povinnosti. A dělat i věci, které nejsou užitečné nebo ziskové, všelijaké postávání, lelkování, zírání na něco, dovnitř. Čtení. Usebrání. Hroužení.

Proč je pomalost tak důležitá?

Vnímám ji jako možnost věci prožít, nejenom jimi proletět...


Pavel Kolmačka v rozhovoru pro Tvar 6/2019