Pokora

25.03.2020

Čas před Velikonocemi obrací naši pozornost k věcem, na něž obvykle nezbývá čas. Tak třeba pojem pokora. Pokora funguje jenom ve vztahu k někomu. Já a ti druzí. Já a svět kolem mne. Já a Bůh. V tom vztahu si uvědomuji, kdo jsem já, jaké je mé místo. A zjišťuji, že nejsem středem světa a nezačínám každou větu slůvkem já. Aby mohl člověk být pokorný, musí být pevný. Trochu hrdý. Musí vědět, kdo je a že má svou cenu. Pokorný člověk není třtina, kterou mává ten, kdo je silnější. Chci naznačit, že pokora není slabost nebo bázlivost.

Daniel Ženatý, Přeji pěkný den, s. 43