Pomalost

26.07.2021

"Pomalost a klid by nám mohly pomoci mnohé objevit. (...) Většinou se štveme. Ale kam? Stali jsme se obětí vlastní hektiky a ta se nám vkrádá i do našeho volna. I v něm musíme prožít v co nekratším čase co nejvíce! Při tomto permanentním zrychlování se ale mnozí odnaučí vůbec něco cítit či prožít. (...) Necítí sebe, svůj dech, své tělo ani hnutí svého srdce. Básnířka Ingeborg Bachmannová kdysi řekla: "Klidná pohoda je počátek vší lásky." Této pohodě se můžeme začít učit klidnou každodenní chůzí. Chodit pomalu, uvědomovat si každý krok, ničím se nedat honit - ničím! To nám umožní "být" zcela v přítomném okamžiku, to dodá našim prožitkům na intenzitě a našemu nitru mír. Pomalost má svou krásu. (...) Pomalu bereme do rukou věci, pomalu kráčíme. Uděláme si čas k rozhovoru, čas k jídlu. Jíme docela pomalu, vědomě - a náhle zpozorujeme, jak nám to chutná. Umíme jídelní rituál vychutnat. Jaká je to slavnost, i když žvýkáme třeba jen krajíc chleba!Kéž Tě anděl pomalosti uvede do umění být, do umění intenzivně žít. Zkus jít jednou pomaleji, přecházíš-li v práci od kanceláře ke kanceláři. Pokus se vychutnávat na procházce každý krok, vnímat, jak se dotýkáš země a jak ji opět opuštíš. Pokus se brát do ruky svůj hrneček pomalu a vědomě. Večer se pomalu svlékej a uvidíš, jak se všechno může stát symbolem, jak s odkládáním šatů odkládáš i uplynulý den a jeho námahou. Pokus se ráno pomalu mýt, aby sis vychutnal chladivou vodu, která tě osvěžuje. (...) Kéž tě tedy anděl pomalosti vede k bdělosti, k vědomému žití a uvede tě v umění, jak žít svůj život jako ustavičnou, nepomíjející slavnost."

Ansem Grün, Poselství shůry - 50 andělských inpirací pro všední den, s. 69-70