Postavit otázku jinak

26.03.2020

Běda tomu, kdo už před sebou žádný cíl neviděl, kdo už neměl žádný obsah svého života, kdo už nespatřoval ve svém životě žádný účel, komu zmizel smysl jeho existence, a tím i každý smysl jeho odolnosti. Takoví lidé zcela ztratili půdu pod nohama a dopustil svůj vnitřní pád. Typická odpověď na všechno povzbuzování zněla: „Co můžu já ještě očekávat od života?“ Co odpovědět na takovou otázku? Tu otázku je totiž třeba postavit jinak: musíme učit samo sebe i ty, kteří si zoufají, že v žádném případě nejde o to, co my ještě očekáváme od života, jako spíše o to, co život očekává od nás. (…) Nejsme to my, kdo se ptá na smysl života, nýbrž se ocitáme v roli dotazovaných, těch, jimž život den co den a hodinu za hodinou klade otázky; otázky, které správně zodpovídáme nikoli mudrováním nebo planým mluvením, nýbrž činem, správným jednáním.

Viktor E. Frankl, A přesto říct životu ano, s. 89