Požehnání z Konga

30.12.2018

Hospodin ať ti žehná:

Ať naplní tvé nohy tancem a tvé paže silou.

At naplní tvé srdce něhou a tvé oči smíchem.

Ať naplní tvé uši hudbou a tvůj nos příjemnou vůní.

Ať naplní tvá ústa chválou a tvé srdce radostí.

Ať ti stále dává milost pouště:

tichou osvěžující vodu a novou naději.

Ať nám všem dává stále znovu sílu a naději.

Požehnej tě Hospodin.