Pramen, nádoba, pozvání

12.01.2019

"Bůh je jako pramen, ze kterého každý načerpá tolik, jak velkou si přenesl nádobu. "

Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel

"... když nebudete chtít, neodnesete si nic. (...) Ten náš jediný problém je víra. Když ji budeš mít a stačí, když ji budeš mít Ty sám a obrátíš svět a budeš přenášet hory do moře. Ano, a pak se najde spousta lidí, kteří udělají ten záslužný zbytek a postaví Ti exerciční domy a opraví fasády a zbudují nové kostely. Kdysi dávno těch lidí bylo dvanáct, kterých se cosi dotklo, světlo, zážitek, Slovo života - a pak obrátili Evropu vzhůru nohama. Nebyli dokonalí. Hádali se, kdo z nich je největší, dva si chtěli nenápadně zajistit, až to přijde, místo po pravici a levici, byli neučení a prostí, v rozhodující chvíli krom jednoho, který zůstal pod křížem, všichni utekli, jeden z nich v jiné rozhodující chvíli za přel a jediný intelektuál z nich, ten který spravoval peníze, nakonec spáchal sebevraždu. Jejich hříchy od nich neustoupily, a to dokonce ani po letnicích s plameny ohně. Ani vy nejste dokonalí, ale úkol máte stejný. Dotek světla je stále stejně intenzivní. Víra je pozvání obyčejných lidí k neobyčejným věcem."

Marek Orko Vácha, Radost z Boha