Přijď

01.12.2019

Přijď, Spravedlivý, a zjednej právo těm,

kdo byli okradeni o štěstí i o život.

Přijď, ty, který pomáháš, a povzbuď všechny,

kteří jsou zoufalí ze sebe samých i ze života.

Přijď, králi Pokoje, zasvěť nás do svého šalomu,

vyuč nás v něm.

Dokonči to, k čemu nám scházejí síly,

a udrž při životě naši naději

v tebe a tvé přicházející království.

Sylvia Bukowski, modlitba 1. neděle adventní