Přiznávám, že jsem tomu nerozuměl

26.07.2021

"Boží záměr, boží úradek, to je pro nás cosi nepochopitelného, zahaleného tajemstvím. Proč se věci odehrají právě tak a ne jinak, jaký je smysl všeho dění, v nás i okolo nás - to prostě nemáme ve své moci, nemáme vůbec schopnosti všechno to rozkrýt a pochopit. Je to nad naše síly. Tato úvaha, poněkud abstraktní, nabyde nepříjemně konkrétních rozměrů zejména tam, kde prožíváme nějakou situaci utrpení, situaci nouze, bolesti, rozvratu. Najednou jsou takové otázky našimi otázkami, a my se zoufale ptáme - proč? Proč to tak je? Proč se to stalo, proč mě nebo mé blízké toto postihlo?Job, jak známo, prožil ty nejhroznější věci, kterých se děsíme a kterým bychom se všichni rádi vyhnuli. Svádí zápas, hledá smysl, hledá východisko. K čemu všechno utrpení, všechna tragičnost? (...) Odpovědí a protiváhou všemu utrpení je nakonec: vítězství lidské pokory. Lze to - propracovat se k poznání, že boží moudrost je dobrá, přestože ji neobsáhneme. A že je pošetilé proklínat Boha a předepisovat mu jiná řešení. Není to samozřejmě snadné, ale lze to - uznat malost svých představ a sklonit se před velikostí nezměrného a divuplného. Součástí takové probojované pokory je pak i střízlivé ohlédnutí za vlastní cestou, za povrchností vlastních pohledů a vlastního rozumu. "Přiznávám, že jsem tomu nerozuměl." To není rezignace. To není slabost, to je síla. Síla lidství, síla pokory, která je předpokladem tolerance, úcty a solidarity. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Lidské utrpení je zlé a nesmíme se s ním smiřovat, natož je sami páchat a šířit. Lidem v utrpení je třeba pomáhat, jejich břemena snímat. Utrpení je zlé, a přesto - když se přihodí - může nás vést do hloubky, k pohledu vlastním okem. K rozpoznání něčeho podstatného, co pak masivně vyjadřuje Kristův kříž a co můžeme interpretovat geniálně jednoduchými slovy filosofa Jana Patočky: Jsou věci, pro které stojí za to trpět. Které to jsou? Ano, tak se ptejme, toto v životě hledejme. Pro které věci stojí za to trpět? Myslím, že je to milosrdenství, že je to pravda, a že je to věrnost."

Štěpán Hájek, 100x Desert - výběr z bohoslužeb v hospodě, s. 35-37