Začít znovu věřit

05.04.2019

vím / že je to těžké a ožehavé téma / ale

setkávám se u řady lidí / a já sám jsem tu cestu také musel projít / s obrovskou deziluzí / že život podle dogmatických šablon nefunguje / a že často semele člověka jako kafemlejnek

moje zkušenost / u sebe i těch / které mám rád / ukazuje / že nejde hlavně o vystřízlivění z církve a jejích členů - ten pojem a skutečnost se nedají redukovat na jednoduché rozhodnutí ano/ne

...

moje zkušenost / u sebe i těch / které mám rád / ukazuje / že nejde nakonec ani o věrouku / nutně sepsanou jazykem / který stárne / zplaňuje a je prázdný

moje zkušenost / u sebe i těch / které mám rád / ukazuje / že nejde vposledku o výkon / o dramatická obrácení / o diplom na konci nějakého kurzu o bohu

ti / kteří tohle zoufalství překonali / mi možná dají za pravdu / že nejdůležitější bylo / začít znovu věřit / tak jak umím věřit a k jaké víře se cítím být bohem povolán / začít přemýšlet / sám za sebe / na vlastní účet / a paradoxně tak začít objevovat a důvěřovat putující církvi / velkým teologům a světcům a světicím minulosti / z nichž si mnoho dnešních kazatelů a církevníků udělalo trhací kalendář a zásobárnu motivačních citátů

šlo o to / přijmout sám sebe / zbavit se velkých slov / a přestat do omrzení přesvědčovat druhé o správnosti / svého věření

ježíšova / svobododa božích dětí / o tu jde / protože nesvoboda ve víře / působí bolest / která z člověka udělá smutného hlasatele idejí / a nakonec ho spolu s těmi / kteří jsou kolem něho / bohužel / utrápí


Zdeněk A. Eminger