Prolínání symbolů Velikonoc

17.04.2019

Je opravdu zvláštní, jak se pohanské, křesťanské a židovské symboly Velikonoc vzájemně doplňují, posilují a prolínají. Staré přírodní národy slavily v tomto období konec nadvlády zimy, smrti a tmy, oslavovaly a vítaly příchod jara, obnovu života a vládu slunce, světla a tepla. Vyhlížely čas plodnosti, bujné vegetace a mláďat.

Pro starobylé zemědělské kultury, závislé na životodárném střídání vegetačních období, byly svátky příchodu jara jednou velkou bujarou slavností. Před Velikonocemi jakoby zima, smrt a tma dostaly poslední šanci, je to období smutku, stínů a úzkosti. Ale život, světlo a teplo už se nezadržitelně hlásí o slovo. Co je staré pomíjí, hle přichází to nové, svěží, čerstvé, mladé, zelené. 

V židovské tradici sledují Velikonoce podobný oblouk - vzpomínka na otroctví, pokoření a tíseň v době egyptského zajetí pozoruhodně odpovídá panství tmy, smrti a zimy. A také osvobození z Egypta pod vedením Mojžíše a nový život ve svobodě, důstojnosti a radosti nápadně připomínají jarní osvobození přírody ze zimního spánku a otupělosti, nový život se probouzí ve vlhké hlíně, hmyz vylézá ze škvír a bzučením ohlašuje nástup jara. Klíčící vegetace se nezadržitelně klube ze svých ulit a úkrytů, uvolňuje se a osvobozuje ze zimního živoření a svobodně vychází vstříc teplu a světlu slunečních paprsků. Tak jako Izraelité, když vesele vykračovali vstříc nové, svobodné vlasti v zemi zaslíbené. 

Také křesťanský velikonoční příběh opisuje podobný oblouk: skličující rozjímání nad Ježíšovým utrpením a nad vlastní pomíjivostí naplňuje postní období před Velikonocemi. Vláda tmy, smrti, zimy a zloby vrcholí. Ale zároveň se už během půstu ohlašuje velikonoční tajemství, které neústí jen do beznaděje Velkého pátku. 

I křesťanské Velikonoce nakonec ohlašují příchod nového jara, nového začátku, nového zrození na jiné úrovni bytí. Smrt, tma, zima a zlo nakonec přece jen nebudou triumfovat, nebudou mít poslední slovo. Ne náhodou je jedním ze symbolů Velikonoc čerstvá, zelená tráva. Ano, moudrá matka příroda má zase jednou pravdu. Velikonoce mají být zelené, vždyť zelená je barva naděje.

Pavel Hošek, Ranní  úvaha - Český rozhlas Vltava