Půst od smutných věcí

13.03.2020

Já si pro letošek zvolil půst od smutných věcí. V našem životě je jejich tolik. Nejde o to zavírat oči před utrpením, ale o to nenechat se tím paralyzovat a ovládnout. Můžeme přece malou kapkou naděje zmírňovat utrpení tam, kde právě jsme. Místo smutku chci každý den objevit alespoň jednu věc, za kterou můžu být opravdu vděčný. Každý den jednu radost, kterou si nenechám pro sebe. Naše doba je dobou „problémů“. Všechno je problém. Všechno se nazývá krizí. Žijeme v infekčním světě bez radosti. Co když je to jinak? Co když je každý den příležitostí někoho obejmout, vymýšlet věci, které udělají radost? Dost práce pro jednoho, uzdravující praxe pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

Filip Štojdl, Když přicházejí andělé, s. 47