Je životem

14.10.2019

Je-li Bůh, pak je bez podmínek, je každému dávajícím se životem, v němž se topíme jako v živé vodě; životem, který skrze nás proudí a miluje; životem, "ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme". Je životem, který nestojí na druhém břehu našeho malého života, aby nás odsud kontroloval a hodnotil a nakonec odplatil životem věčným, nebo s nám vysmál. Je životem neustále s námi a v nás. Ježíš řekl "jste ve mně a já v Otci". Je-li nějaký skutečný hřích, pak to, že člověk žije od tohoto proudu života oddělen.

Myšlení, snad od dětství naučené, jež musí neustále zpytovat, čím jsem Boha zarmoutil, či snad dokonce urazil, anebo které se jím naopak pro jistotu moc nezabývá, nemá se skutečným Bohem nic společného. Je největší a mnohdy jedinou překážkou na cestě k sobě samým i k Bohu skutečnému, Bohu milosrdnému, soucitnému a velikému, mnohem většímu, než je ten malicherný někdo, kterého někdy uctíváme a který vlastně žádným Bohem není. Ten je jen naším výmyslem, modlou, která nás chodí strašit - a čím jsme starší, tím více. Nechci znevažovat hřích, chci jen rehabilitovat Boha, i když on jistě tuto moji nabubřelost beztak nepotřebuje.

Ladislav Heryán