Role církve

26.04.2020

Mnohé zasáhla náhlá smrt Markéty Sedláčkové (1976-2020), mladé socioložky z Karlovy Univerzity, místopředsedkyně Akademické Ymky a manželky ekonoma Tomáše Sedláčka. Se zaujetím jsem si přečetl rozhovor, ve kterém se vyjadřuje k odborným i ryze osobním tématům. Zajímavě a otevřeně v něm popisuje také svou cestu k víře. Za pozornost stojí její vyjádření ohledně role církve.

"Od církve očekávám, že nebude obrazem farizejů – tedy vyžadující dokonalost, poučující, svazující, hierarchicky nadřazená obyčejným věřícím, ale že bude obrazem Ježíše – tedy pokorná, sklánějící se, pomáhající, naslouchající, rozumějící a slitovná. Zároveň si ale nemyslím, že by se církev měla redukovat na sociální práci a hospice (přestože je to v dnešní společnosti pravděpodobně její nejuznávanější činnost), nýbrž měla by být i kritická vůči dnešní společnosti – ale konstruktivně. Nabízet alternativní cestu, připomínat duchovní rozměr života, rozněcovat touhu po hledání smyslu a dávat naději v těžkých životních chvílích."