Silná a krásná

20.02.2021

Víra není nikdy silnější a krásnější, než když je soužení a ohrožení největší.

Martin Luther, Bůh je rozpálená pec plná lásky, s. 75