Šít i žít

31.03.2020

Já vím, je to těžké v mnoha podobách. Jenže taky je to tak nějak zázračné. Vzdálenost lidí nám pomáhá uvědomit si touhu po blízkosti. Přítomnost smrti nás učí nejen šít, ale i žít. Nepoznané nás vede za hranice komfortní zóny, snad ještě nikdy jsem nezaznamenala takovou touhu po duchovní útěše, po společné modlitbě. Tolik cítím Kristovu blízkost a slitování. Bůh nás neopustil, Bůh nese celý svět v náruči. (…) Ano, je to mimořádná příležitost prožít postní čas opravdu realisticky a naplno. Jsem si vědoma toho, že život v naší společnosti se ocitá v situaci, na kterou jsme nebyli připraveni, řešíme existenční problémy a v mnoha oblastech balancujeme na hraně přežití. Ale přesto věřím, že se tohle všechno neděje ke zkáze člověka. Vidíme najednou dobro a naději tam, kde byla dřív schovaná v pohodlnosti normality. Vnímáme najednou sílu společenství, můžeme pracovat na vztazích, ve kterých někdy velmi nepřítomně žijeme. Je to chvíle, která zve k revizi hodnot, o kterých neustále dokola mluvíme - ale vlastně už ani pořádně nevíme, které to jsou.

Martina V. Kopecká, Deník farářky, 28.3.2020

Pozn.: Martina V. Kopecká spolu s Markem Váchou, Tomášem Sedláčkem a dalšími zajímavými hosty dnes večer ve Fokusu Václava Moravce!