Služba

05.05.2021

Když se Ježíš Petra ptá: "Petře, miluješ mne?" sděluje mu současně v té otázce: "Já miluji tebe." Když se nějaký muž zeptá druhého muže, zda se na něho může spolehnout (v našich poměrech a kulturních zvyklostech by se asi neptal, zda jej miluje), ve skutečnosti tím dává najevo: "Na mě se můžeš spolehnout. Ale co ty? Jak jsi na tom ty?" Petr možná takové ujištění z Ježíšovy strany potřeboval, protože jeho služba bude obtížná. Proto je od něj vyžadováno toto trojí ujištění týkající se jeho lásky, oddanosti, věrnosti a spolehlivosti. (...) Žádný člověk nedokáže dělat svou práci dobře, pokud se necítí milován. Pokud chci těm druhým sloužit, musím se cítit být Kristem milován, jinak bych nebyl schopen milovat ty ostatní. (...) Podle mého názoru je totiž smyslem života služba. Ale ne nějaká otrocká služba, nýbrž služba, která je plodem lásky. Pokud jsem milován, udělám pro toho, kdo mě miluje, úplně všechno. Takto já chápu slovo služba. Služba je dar. A pokud člověk tento dar ve svém životě objeví a může sloužit v tomto duchu, má pro co žít a jeho život má smysl. Spousta lidí vůbec neví, jaký má jejich život smysl, protože nemají komu sloužit. Vidím to třeba u chlapů, co žijí jako bezdomovci na ulici. Oni si i vydělají nějaké peníze, ale pokud je nemohou použít pro někoho druhého, nezbývá jim, než je propít. Docela dobře tomu rozumím. Je nesmírně důležité vědět, že můj život má pro někoho smysl.

Ladislav Heryán, Země bez obzoru, s. 163 - 166