Soucítění

01.10.2021

Díky soucítění je možné rozpoznat, že touha po lásce, kterou lidé cítí, sídlí i v našich srdcích, a že krutost, kterou svět zná až příliš dobře, je zakořeněna i v nás. Díky soucítění také můžeme zahlédnout svoji touhu po odpuštění v očích našich přátel a svoji zášť na jejich rozhořčených rtech. Když zabíjejí, víme, že jsme to mohli udělat i my; když dávají život, víme, že dovedeme udělat to samé. Člověk, který se umí vcítit do druhého, není nic lidského cizí, žádná radost a žádný žal, žádný způsob života a žádný způsob umírání.

Henri J. M. Nouwen, Zraněný ranhojič, s. 52-53