Stávat se autentickými a pokojnými demokraty

22.05.2019

Dobrý Bože, proměňuj naše srdce i mysl, abychom byli citlivější vůči pravdě a spravedlnosti, a daruj nám, abychom se stále více stávali autentickými a pokojnými demokraty. Amen

Václav Malý - Václavské náměstí, 21. 5.