Světlo oběti

17.01.2021

„Myslím, že nejsme dosud nikdo z nás schopni porozumět do hlubin a do všech důsledků, co se vlastně stalo a jaký dosah bude mít oběť Jana Palacha pro náš život. Byl mezi námi jako jeden z nás. Mladý student, měl svou práci, své zájmy, své cíle, tak jako každý jiný člověk v jeho věku. A přece měl něco navíc: velikou touhu po spravedlnosti a pravdě. (…) Ale pochopil současně, že postavit se za pravdu žádá od člověka náročné svědectví, a někdy i svědectví stvrzené smrtí. A před tímto svědectvím sám neuhnul, vzal je dobrovolně na sebe. Jsme sevřeni mimořádností jeho činu, který nám všem odhaluje dimenze pravdy, které jsme mohli jen stěží tušit. Proto světlo jeho oběti padá na všechnu naši práci, všechny naše zájmy a postoje. Svítí i do nejskrytějších záhybů našich duší a vystavuje nás nepřeslechnutelné otázce: Co jsme udělali pro vítězství pravdy v tomto národě my? Jak, a zda vůbec vedeme zápas o spravedlnost?“

Jakub, S. Trojan, z pohřebního kázání, 25. 1. 1969

„Vztahovat se k minulosti a zejména k bolestivé minulosti je stále větší problém. Vždycky někoho naštvete. Pomníky smíření se tak stávají místy střetů. Co se s tím dá dělat? Méně je více. Je možné stavět nenápadné či neviditelné pomníky. Třeba vyrýt jména obětí do kamenných desek a obrátit je jmény dolů. Kdo nechce vidět takovýto pomník, nemusí. Myslím, že v Čechách máme jen jeden protipomník. Postavila jej Barbora Veselá jako vzpomínku na Jana Palacha na Václavském náměstí přímo pod Muzeem, kde popálený padl k zemi. Vůbec se o něm nemluví, skoro nikdo si jej za ta léta nevšiml."

Václav Cílek, Paměť a protipaměť, ČRo Vltava, 17. 4. 2006

Barbora Veselá (*2.9.1956, Praha) je česká výtvarnice, známá především svou prací na úpravách interiérů evangelických kostelů a modliteben. Maluje též obrazy, vytváří ilustrace aj. Jejím manželem byl akad. architekt Jiří Veselý, do jeho smrti v roce 2006 s ním na řadě děl spolupracovala. Spolu s ním a s architektem Čestmírem Houskou vytvořila pomník Jana Palacha v dlažbě před Národním muzeem. Vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (1977), pracuje na volné noze jako OSVČ, žije v Přistoupimi u Českého Brodu. Má čtyři dospělé děti. Seznam realizací: pamětní deska Vladimíru Boudníkovi, Kostnické nám. 5, Praha-Žižkov; pamětní deska Janu Karafiátovi, Na Smetance 2, Praha-Vinohrady, 2002; pamětní deska Janu Karafiátovi, Ovenecká 44, Bubeneč, 2009; interiér evangelického kostela, Valašské Meziříčí; interiér evangelického kostela, Horní Krupá; interiér evangelické modlitebny, Poděbrady; interiér evangelické modlitebny, Prostějov; interiér evangelického kostela, Kolín; úprava presbyterny u evangelického kostela, farní zahrada, Nové Město na Moravě; interiér evangelické modlitebny, Velké Meziříčí; úprava farní zahrady, evangelická fara, Pardubice; rekonstrukce evangelického kostela v Herlíkovicích; fasáda věže evangelického kostela, Klášter nad Dědinou; interiér evangelického kostela, Chodov; interiér hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí; interiér modlitebny na faře a úprava studny na zahradě, Jasenná; keramika na průčelí Husova domu, Nosislav; pamětní deska obětem holokaustu, bývalá synagoga, Přistoupim; interiér evangelické modlitebny, Havlíčkův Brod; interiér evangelické modlitebny, Opava.