Tvá láska ať se šíří rychleji než koronavirus

23.03.2020

Bože,
celý národ šije roušky, aby zakryli svou tvář, Ty však svou tvář neskrývej.
Lidé se bojí podat si ruku, Ty však svou nenech v kapse.
Lidé se uzavírají do pevností svých domovů, Ty se však od nás neodtahuj.
Ať se necháme nakazit Tvou vírou.
Ať si předáme Tvoji naději.
Ať se mezi námi šíří Tvá láska, rychleji než koronavirus.

Amen