Učení

05.09.2019

To, co tě otravuje, je zde proto, aby tě učilo trpělivosti.

Ten, kdo tě opustí, tě učí stát na vlastních nohou.

To, co tě rozčiluje, tě učí odpuštění a soucitu.

To, co tě ovládá, tě učí, jak vzít svou sílu zpět do svých rukou.

To, co nenávidíš, tě učí bezpodmínečné lásce.

To, čeho se bojíš, tě učí odvaze překonat svůj strach.

J. Kiddard