Víra jako druh pojmenovávání a přemýšlení

19.06.2019

Křesťanství je v něčem podobné jazyku, je to také druh pojmenovávání, přemýšlení o světě, o sobě. Je to struktura, v níž lze vnímat svět i sebe sama. má svá slova, svoji gramatiku. Stejně jako každý jazyk určitým způsobem rozšiřuje obzory toho, kdo jej používá. (Lze také tento jazyk nepoužívat, zapomínat, a pak i ztratit odvahu v něm mluvit.) V určité fázi je třeba se jazyku učit. A nejvíce se člověk naučí, bude-li mluvit... (A kdysi naučené je asi většinou možné obnovit, aktivovat.) Víře jako takové se nejde moc naučit, lze však pochytit jazyk křesťanství, osvojit si jeho slova, základní věty, pravidla, jeho způsob myšlení a formulování, lze se s ním seznámit.

Ondřej Macek, Věty křesťanské víry, s. 5