Víra jako QUEST

22.12.2018

Harvardský psycholog Gordon Allport na základě rozsáhlých empirických výzkumů ukázal, že často v rámci jedné církve žijí dva zcela odlišné typy religiozity. Jednak extrinzivní - vnějšková, pro niž je víra instrumentem k něčemu jinému, například k udržení tradic, společenského pořádku a podobně. Tito lidé víru "mají", vlastní ji. Pak je tu druhý typ: intrinzivní víra lidí, pro něž má víra smysl sama v sobě - ti ve víře žijí. Ti první mají sklon k autoritářství, dogmatičnosti, ztrnulosti myšlení, úzkostlivosti, netoleranci a agresivitě. Ti druzí jsou naopak tvořivější, tolerantnější, flexibilnější než průměr společnosti. O generaci později psycholog Batson doplnil třetí typ, který je mi nejbližší a který považuji za nejperspektivnější. Víra jako "quest" - výprava, cesta, neustálé hledání, touha po nekončící cesta na hloubku.

Tomáš Halík, rozhovor pro Lidové noviny, 22.12.2018