Víra, naděje a láska za nouzového stavu

20.03.2020

Svým doporučením po dobu mimořádných opatření nekonat bohoslužby nerezignujeme na bohoslužebný život církve, nýbrž chráníme slabé a respektujeme nařízení legitimní vlády této země. Porušovat vyhlášená pravidla není projevem odvahy, ale neodpovědného hazardu se zdravím vlastním i druhých. O moci modlitby nepochybujeme, naopak k modlitbám vyzýváme. Pánu Bohu věříme. (...)  Zvěstování Slova Božího v našich sborech neutichá. Kazatelé i laici prokazují značnou vynalézavost v možnostech, jak se účastnit společných bohoslužeb jinými formami. Slaví se v rodinách, mnozí se připojují k online vysílaným bohoslužbám. Jsme propojeni množstvím vazeb, sdílíme, modlíme se společně. Tento čas nemá v dějinách, aspoň jak je pamatujeme, obdoby. Ale nemusí být jen časem hrůzy a nouze, nýbrž i časem milosti. Víra, naděje a láska mohou i za nouzového stavu (a možná právě tehdy) růst a sílit.

Pavel Pokorný, náměstek synodního seniora, 19.3.2020