Víra, nevěra, malověra, pověra

19.09.2019

Věřit znamená především důvěřovat, spolehnout se. Víra vyznává, že život nabývá svůj smysl ve vztahu.

Opakem víry je nevěra, tj. stav, kdy člověk nenalézá toho, komu by důvěřoval, kdy se proto nedovede v životě orientovat, je zaslepený, odcizený a nedovede komunikovat.

Nedostatkem víry je malověra, tj. nezakotvenost, ustaranost, v níž se člověk nechá určovat tím, co na něho doráží zvenčí.

Na druhé straně je opakem víry falešná důvěra, víra, která se upíná k nepříslušnému, nespolehlivému předmětu - jinak řečeno pověra. Věřit znamená přestat spoléhat na to, co nemůže být skutečnou oporou, co je pouze modlou, co není Bohem, co tedy není skutečné důvěry hodné.

prof. Petr Pokorný, Apoštolské vyznání, s. 22 - 23