Vyznání víry

04.02.2019

Věříme v Ježíše Krista,

jednorozeného syna Božího,

který se stal člověkem,

abychom měli odpuštění, radost a spásu.

Věříme, že zemřel a byl vzkříšen,

aby nám dal vítězství nad smrtí

a ujištění o našem vzkříšení.

Věříme, že přijde v moci a slávě,

jako přišel ve slabosti a ponížení.

Skrze něho věříme v Boha Otce,

který nás přijímá za své děti

a miluje nás, jako miluje Ježíše Krista.

Věříme v Ducha svatého,

který působí v našem srdci

a ujišťuje nás, že jsme Božími dětmi,

který vede církev Božím slovem

a zjevuje nám slávu Ježíše Krista.

Věříme ve všeobecnou církev,

viditelnou i neviditelnou,

hříšnou i ospravedlněnou.

Věříme, že jsme všichni spojeni s Ježíšem Kristem.

Věříme, že království Boží je naší společnou nadějí.

Amen


Vyznání víry Francouzské reformované církve