Vzepřít se lhostejnosti

17.01.2019

"Jan Palach byl člověk jako my. pro svůj čin nebyl vybaven ničím výjimečným, čím by nebyl vybaven každý z nás. Čím nás Jana Palach inspiruje?

Myslím, že inspirující se stává především tím, že se nesmířil s narůstající lhostejností. Že proti ní vystoupil odvážně, sám, aniž by o tom dával kde hlasovat, zda je to správné, nebo ne.

Naše lhostejnost, ne těch druhých, naše lhostejnost tvoří i dnes výhodné podmínky pro zpochybňování pravdy, výhodné podmínky pro zpochybňování svobody.... Lhostejnost působí, že se bojíme zajímat o ponížení nebo utrpení druhých. A tak se otevírají dveře těm, kdo chtějí situaci normalizovat. Tedy srovnat a osekat život druhých podle sebe, podle svých měřítek.

Přátelé, domnívám se, že výbavu k životu má každý z nás natolik dostatečnou, aby se lhostejnosti vzepřel.

Tím nás Jan Palach inspiruje i v lednu roku 2019."


Daniel Ženatý, promluva na Václavském náměstí, 16. ledna 2019