Z toho určitě vzejde něco dobrého

08.01.2021

Pamatujeme si, že Josefovi bratři hodili Josefa do cisterny (arabská verze tohoto příběhu hovoří o hluboké vyschlé studni). Po několika dnech ho prodávají obchodníkům s otroky, kteří do odvádění do Egypta. Tam Josef zažívá další pád, když je uvržen do vězení poté, co urazí velitelovu manželku.

Můžeme říci, že život sám jako by se ho snažil "zprostit" veškerých závazků. Existuje mnoho způsobů takového "zproštění": vážná nehoda, ztráta práce, rozpad dlouhodobého přátelství, rozvod, nervové zhroucení, nemoc.

Kdykoli nějaký známý Jungovi nadšeně sdělil, že byl povýšen, Jung prý obvykle odvětil: "To nerad slyším, ale společnými silami si s tím už nějak poradíme." Když se u Junga někdo z jeho známých objevil zarmoucený a zahanbený a prohlásil, že ho vyhodili z práce, Jung prý říkával: "To musíme zapít, to je skvělá zpráva - z toho určitě vzejde něco dobrého."

Robert Bly, Železný Jan, s. 83