Zamilovat se

22.02.2019

Každého dne se někde musíme zamilovat – do někoho, do něčeho, do nějakého okamžiku, události, věty. Každého dne musíme nějak dovolit, aby naše srdce změklo. Jinak se bude naše srdce nevyhnutelně zatvrzovat. Budeme upadat do cynismu, zahořklosti, strachu a beznaděje. Právě v tom je velká část světa polapena, a ani o tom neví.  Svět se tak dlouho snoubil se smrtí, že smrt nazývá životem. Pokouší se vykouzlit si život falešnými vzruchy, pořádáním oslav tam, kde není co slavit.  Musíme vytvořit a objevit slavnosti srdce, místo, o němž víme, že se v něm můžeme radovat, místo, z něhož se můžeme vydávat. Jestliže nejsi připraven své myšlenky a emoce dávat a pouštět, totiž „od-pouštět“, budeš pouze brát. Nicméně jedinou cestou, jak zakusit radost, je vydávat se realitě. Radost přichází až tehdy, když se svým bližním půjdeš onu míli navíc a každého dne budeš předně nabízet sebe sama.
Pros Pána, aby ti dal milost zamilovat se. Pak teprve bude tvé vidění správné, neboť jen tehdy, když jsme zamilovaní, jen tehdy opravdu chápeme. Jen tehdy, když jsme se sami realitě vydali, můžeme realitu ve skutečnosti i přijímat. Je to nekonečné mystérium Trojice, vyjadřované každým aspektem tohoto světa: dokonalé dávání se rovná dokonalému přijímání.

Richard Rohr, Radikální milost